aReception a Nastav.it s.r.o.: Příběh inovace a partnerství v IT

V srpnu 2023 se začala psát nová kapitola ve spolupráci mezi aReception a Nastav.it s.r.o., firmou se sídlem v Brně, která se věnuje komplexním IT řešením. Tato spolupráce představovala příležitost pro Nastav.it začlenit inovativní řešení digitální recepční a asistentky od aReception do svého produktového portfolia.

Přitažlivost a funkcionalita digitálního asistenta od aReception zaujala Nastav.it natolik, že se rozhodli nabídnout toto řešení i svým klientům. Integrace aReception terminálu do jejich showroomu a nabídky produktů tak otevírá nové možnosti jak pro Nastav.it, tak pro jejich klientelu.

Nastav.it s.r.o.: Expert na IT řešení

Nastav.it s.r.o. je rozdělena na dvě hlavní služby – „Hodinoví Ajťáci“ a „Firemní Ajťáci“. Obě tyto služby představují komplexní řešení v oblasti IT, přičemž každá má svou specifickou roli a zaměření.

Hodinoví Ajťáci: Tato služba se zaměřuje na individuální technickou podporu a řešení problémů s IT zařízeními. Je ideální pro ty, kteří potřebují rychlou a efektivní pomoc s konkrétními IT výzvami.

Firemní Ajťáci: Tento program je určen pro podniky a nabízí komplexní správu a podporu IT infrastruktury. Tato služba je klíčová pro firmy, které potřebují stabilní a bezpečné IT prostředí pro svůj každodenní chod.

Nastav.it s.r.o. dále nabízí širokou škálu dalších služeb, včetně cloudových řešení, správy serverů, zálohování dat, bezpečnostních systémů a mnoho dalšího. Tyto služby jsou klíčové pro moderní podnikání a Nastav.it s.r.o. je poskytuje s vysokým důrazem na kvalitu a spolehlivost.

Spolupráce s aReception umožňuje Nastav.it s.r.o. rozšířit svou nabídku o inovativní digitální řešení, které zvyšuje efektivitu a poskytuje kvalitní zákaznický servis.

nastav.it
Hodinový ajťáci
Firemní ajťáci

aReception v showroomu Nastav.it

Implementace aReception terminálu do showroomu Nastav.it s.r.o. je klíčovým krokem k ukázce moderních technologií zákazníkům. Umístění tohoto digitálního asistenta přímo v prodejně umožňuje zákazníkům osobně si vyzkoušet jeho funkce a interaktivitu.

Pokud jsou zákazníci terminálem aReception nadšeni a shledají jeho využití jako přínosné pro své podnikání či osobní potřeby, Nastav.it jim nabízí možnost zakoupení, instalace a konfigurace terminálu, včetně poskytnutí veškeré potřebné podpory. Díky svému zaměření na IT, Nastav.it poskytuje svým klientům komplexní servis a poradenství v oblasti digitálních řešení, což zahrnuje i aReception terminál.

Spolupráce a výhody

Partnerství mezi aReception a Nastav.it s.r.o. představuje vzájemně prospěšnou spolupráci, která otevírá nové možnosti v oblasti technologických inovací a zvyšuje hodnotu poskytovaných služeb oběma firmám.

Rozšíření nabídky služeb: Pro Nastav.it s.r.o. znamená integrace aReception do jejich portfolia možnost nabízet svým klientům pokročilé digitální řešení, které je v souladu s jejich zaměřením na inovativní IT služby.

Posílení postavení na trhu: Pro aReception znamená partnerství s Nastav.it s.r.o. rozšíření dosahu a přístupu k novým zákaznickým segmentům. Spolupráce s firmou, která je dobře zavedena v IT sektoru, posiluje reputaci a důvěryhodnost aReception jako předního poskytovatele digitálních recepčních řešení.

Vzájemná podpora a růst: Toto partnerství také umožňuje oběma firmám těžit z odborných znalostí a zkušeností toho druhého, což vede ke vzájemné podpoře a růstu v oblasti technologických řešení a zákaznických služeb.

Celkově partnerství mezi aReception a Nastav.it s.r.o. přináší výhody jak pro obě spolupracující firmy, tak pro jejich klienty, kteří mají přístup k širší škále inovativních IT řešení a služeb.

Závěr a budoucnost

Spolupráce mezi aReception a Nastav.it s.r.o. je příkladem úspěšné integrace moderních technologií do tradičních obchodních modelů. Toto partnerství otevírá dveře k inovacím a rozvoji v digitálních řešeních, přinášejíc oběma firmám i jejich zákazníkům řadu výhod. Od ukázky aReception terminálu v showroomu Nastav.it po rozšíření nabídky IT řešení – spolupráce posiluje postavení obou firem na trhu.

Pokud máte zájem stát se našimi partnery a využít příležitostí, které přináší aReception, neváhejte nás kontaktovat. Společně můžeme otevřít nové možnosti pro váš podnik a jeho zákazníky.