eOsobnost Egovernmentu, Sonia digitální avatar

Digitální technologie překračují hranice a transformují veřejnou správu jako nikdy předtím. Významným milníkem na této cestě byla nedávná událost, na které aReception.ai hrál klíčovou roli. Sonia, pokročilý digitální avatar, společně s moderátorem Michalem, předvedla budoucnost veřejných událostí na vyhlášení eOsobnosti Egovernmentu 2024.

Inovace v praxi

Ve spolupráci s LIVEBOX Event Production jsme představili, jak moderní technologie mohou obohatit tradiční akce. Sonia, vybavená informacemi, byla připravena asistovat během celého večera, od vyhlášení vítězů po poskytování důležitých informací o akci. Tato spolupráce ukázala sílu digitálních avatarů v reálném světě a otevřela dveře k novým možnostem ve veřejném sektoru.

Přínos pro veřejnou správu

Magazín Egovernment a GORDIC v roce 2024 ocenili jednotlivce za jejich přínos k elektronizaci veřejné správy. Akce, která se konala pod záštitou významných osobností, zdůraznila, jak důležité je uznání těch, kteří se zasloužili o posun ve veřejném sektoru. Digitální avatar jako Sonia nabízejí nový způsob, jak tento posun komunikovat a oslavovat.

aReception a budoucnost veřejné interakce

Naše spolupráce s LIVEBOX Event Production a využití aReception na akci eOsobnosti Egovernmentu poukazuje na rozsáhlý potenciál digitálních služeb. aReception není jen technologickým pokrokem; je to most mezi veřejnou správou a občany, který nabízí efektivní, přívětivou a inovativní formu komunikace.

Závěr

Experiment se Soniou na události eOsobnosti Egovernmentu byl více než jen demonstrací technologie; byl to krok k budoucnosti, ve které digitální avatary zjednodušují a obohacují veřejné služby. aReception je na čele této revoluce, přinášející efektivní a přívětivé řešení pro veřejný sektor. Pozveme potenciální partnery, aby se připojili k této inovativní cestě a objevili, jak naše řešení mohou transformovat jejich interakci s veřejností.

Prohlédněte si celé video z akce níže a přesvědčte se o unikátnosti aReception schopností a potenci.

Vyzkoušejte náš aReception terminál.