Pevnost poznání, Olomouc

eLenka – Virtuální průvodkyně a asistentka v Pevnosti poznání v Olomouci

Pevnost poznání – místo kde se prolíná historie a věda

Pevnost poznání (Olomoucké science centrum) – bývalé vojenské skladiště a pozdější smutná ruina se v dubnu 2015 definitivně změnila v progresivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Především díky svému ojedinělému prostoru a aktuálnímu zaměření na neformální vzdělávání je dnes Pevnost poznání inspirativním prostředím. Půvabně se zde prolíná bohatá minulost s dynamickou současností a Pevnost tak oplývá potenciálem bavit všechny věkové kategorie. Od školáků přes vysokoškolské studenty až po rodiny s dětmi či seniory.

aReception eLenka: Průvodkyně a asistentka pro návštěvníky

Naše aReception eLenka, průvodkyně a asistentka na plný úvazek, zde funguje jako podpora pro návštěvníky a nadějné mladé vědce. Dokáže jim poradit se základními organizačními dotazy, nasměrovat je na expozice a představit chystané akce a události.

Interakce s umělou inteligencí

Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet interakci s opravdovou umělou inteligencí, poklábosit s eLenkou, vyzkoušet ji pomocí rafinovaných vědomostních otázek nebo si s ní zahrát nějakou tu hru. eLenka miluje především hru na hádanky.

eLenka se stále zdokonaluje

V průběhu času se eLenka stále zdokonaluje a učí nové věci, takže dokáže zodpovědět stále více všetečných dotazů. Navštivte Pevnost poznání v Olomouci a zjistěte, jak eLenka přispívá k nezapomenutelnému zážitku pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Přínos eLenky pro Pevnost poznání

eLenka přináší unikátní zážitek pro návštěvníky, a tím přispívá k popularitě Pevnosti poznání. Její přítomnost také usnadňuje práci zaměstnanců a pomáhá šetřit náklady na personál. Jako průvodkyně a asistentka eLenka podporuje interaktivní vzdělávání a zlepšuje celkový dojem z návštěvy Pevnosti poznání.

Inovativní technologie v Pevnosti poznání

Díky aReception eLenka se Pevnost poznání stává nejen centrem vědeckého poznání, ale také představitelem inovativní technologie. Vývoj eLenky ukazuje, jak jsme v naší společnosti ARTIN, spol. s r.o., schopni vytvářet úspěšné a efektivní řešení v mnoha odvětvích.

Závěr

Navštivte Pevnost poznání v Olomouci a prozkoumejte fascinující svět vědy se společností našeho virtuálního průvodce a asistenta, eLenky. Užijte si interakci s umělou inteligencí a objevte, jak přispívá k poutavému a interaktivnímu zážitku pro všechny návštěvníky.