aReception v iQLANDII, Liberec

Dne 9. března 2023 jsme umístili naši aReception do iQLANDIA v Liberci, jenž popularizuje přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu. Zpřístupňuje vědu a výzkum školám i široké veřejnosti.

Má za cíl pozitivně ovlivňovat postoj k přírodovědným a technickým oborům. Snaží se podpořit zájem o studium těchto oborů a přispět ke vzniku myšlenky trvale udržitelné společnosti. Věří, že vzdělání a inovace jsou klíčovými faktory pro dosažení udržitelné budoucnosti a jejich posláním je podporovat a rozvíjet tyto oblasti.

Co umí Holly v iQALANDII?

Nová virtuální průvodkyně Holly alias aReception rozumí mluvené řeči a umí odpovídat téměř na jakoukoli otázku. Sdělí vám základní informace o science centru, odpoví na vědomostní otázky ze všech možných vědních oborů či historie, zahraje si hru na hádanky nebo i jiné hry, zobrazí aktuální předpověď počasí, vymyslí si krátký příběh na dané téma nebo si s vámi jen tak popovídá.

Tipy pro interakci s Holly: Jak efektivně komunikovat s AI asistentkou

Holly přepisuje na obrazovku, co slyší, a tak vidíte, jestli otázku nebo pokyn zpracovala správně. Odpovědi čerpá jak z pevně uložené sady odpovědí, tak z internetu pomocí Google vyhledávače, nebo i z obecné umělé inteligence  OpenAI/ChatGPT. Vyhledání či vymyšlení odpovědi může někdy chvíli trvat, buďte trpěliví a počkejte na odpověď.

Rozhovor zahájíte stiskem tlačítka „Zahájit konverzaci“.
  • Při rozhovoru stůjte před Holly asi na délku pokrčené paže, ať vás dobře vidí na kameře.
  • Holly ukončí hovor, pokud delší dobu nevidí stát nikoho před kamerou, nebo pokud se s ní normálně rozloučíte.
  • Pokud je vás u Holly více současně, nemluvte jeden přes druhého, Holly nedokáže rozlišit jednotlivé osoby, které na ni mluví a mixuje pak věty dohromady.
  • Holly je možné ovládat i tlačítky v dolní části dotykového displeje.

Uzavírání úspěšné spolupráce mezi aReception a iQLANDIA

Spolupráce mezi aReception a iQLANDIA je vzájemně prospěšná a přináší výhody pro obě strany. Díky aReception se zvyšuje efektivita a úroveň služeb nabízených iQLANDIA, zatímco iQLANDIA poskytuje aReception skvělou příležitost pro prezentaci jejich AI asistentky široké veřejnosti.

Tato partnerství také umožňuje oběma organizacím sdílet své zkušenosti, poznatky a inovace, což přispívá k dalšímu rozvoji a zlepšování aReception i iQLANDIA. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat a bude přinášet úspěchy a spokojenost nejen pro obě společnosti, ale také pro návštěvníky a zákazníky, kteří využívají služeb aReception v rámci iQLANDIA.

Významným milníkem pro náš projekt aReception bylo zviditelnění Holly, naší inovativní digitální asistentky, v iQLANDIA v Liberci. Toto partnerství nejenže zdůrazňuje naše úsilí v oblasti představování a integrace umělé inteligence do každodenního života, ale také ztělesňuje naši víru v sílu vzdělávání a inovací jako základů pro udržitelnou budoucnost. Dne 20. března 2024, článek publikovaný na Novinkách.cz, jež představuje Holly v nové expozici zaměřené na umělou inteligenci v iQLANDIA, je dalším důkazem toho, jak AI může sloužit nejen jako zdroj zábavy a vzdělání, ale i jako most mezi technologií a veřejností. Toto uznání na prestižní platformě je pro nás a pro všechny, kdo se podíleli na vývoji a integraci Holly, velkou ctí a motivací k další práci.

Vývoj a nasazení Holly v iQLANDIA je příkladem toho, jak technologie může přinášet radost, poznání a inspiraci lidem všech věkových kategorií. S radostí sledujeme, jak Holly pomáhá návštěvníkům iQLANDIA rozšiřovat jejich obzory v oblasti umělé inteligence, a těšíme se na další příležitosti, kde můžeme naše technologické inovace sdílet s veřejností.